Дитинство - це ранок життя...

Середа, 12.05.2021, 20:23
Вітаю Вас, Гість
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Друзі сайту

ПОЛОЖЕННЯ

про первинну профспілкову організацію

дошкільного навчального закладу №28 центру С.Ф.Русової

організаційну ланку Прилуцької міської організації

Профспілки працівників освіти і науки України1. Загальні положення

  1. Первинна профспілкова організація є добровільним об'єднанням
    членів профспілки за місцем роботи.

  2. Первинна профспілкова організація створюється відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України (далі – Статут профспілки) при наявності не менше 3 осіб, які виявили бажання утворити первинну профспілкову організацію.

  3. Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається зборами членів профспілки або осіб, які бажають утворити організацію. Одночасно приймається рішення про входження до певної профспілки.

Про прийняте рішення повідомляється міськком профспілки.

1.4. Рішення про включення первинної профспілкової організації до
складу профспілки приймається міськкомом профспілки у місячний термін після надход­ження документів.

Одночасно з прийняттям рішення про входження первинної організації до складу профспілки приймається рішення про її включення до переліку організаційних ланок профспілки, а також до складу міської органі­зації профспілки.

Первинній профспілковій організації видається копія рішення або витяг з нього про її належність до профспілки.

1.5. Первинна профспілкова організація повідомляє про свою належність до певної профспілки відповідний територіальний орган юстиції. Повідомлення про належність до профспілки первинна профспілкова організація надсилає також роботодавцю із зазначенням персонального складу об'єднуваних нею працівників.

1.6. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавством України, Статутом профспілки, цим Положенням, рішеннями профспілкових органів.

1.7. Первинна профспілкова організація:

1.7.1. Незалежна у своїй діяльності від роботодавців, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна.

1.7.2. Будує відносини з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.1.8. Первинна профспілкова організація самостійно організовує свою роботу, з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки первинна профспілкова організація здійснює представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і Статутом профспілки.


2. Органи первинної профспілкової організації


2.1.Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори, періодичність проведення яких встановлюється Статутом профспілки, але не рідше 2-х разів на рік. Про дату, місце проведення зборів та порядок денний члени профспілки сповіщаються не пізніш як за 10 днів до встановленого терміну.

2.2.Профспілкові збори скликаються профспілковим комітетом за своєю ініціативою чи на вимогу більш як третини членів профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, або за пропозицією міськкому профспілки.

2.3. Норма представництва та порядок обрання делегатів на профспілкову конференцію визначаються профспілковим комітетом відповідно до норм статуту профспілки.

2.4. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів профспілки, об'єднуваних первинною організацією.

2.5. Рішення профспілкових зборів приймаються більшістю голосів членів профспілки, присутніх на зборах при наявності кворуму.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори.

2.6. Звітно-виборні збори проводяться з періодичністю, визначеною Статутом профспілки (один раз у 5 років).

У терміни, встановлені первинною профспілковою організацією або міськкомом профспілки, можуть проводитись звітні збори.

2.7. На профспілкових зборах для ведення поточної роботи обираються профспілковий комітет і ревізійна комісія;

2.8.Терміни повноважень профспілкового комітету визначаються відповідно до норм Статуту профспілки профспілковими зборами.

2.9. Відповідно до Статуту профспілки голова профкому, його заступник можуть обиратися профспілковими зборами або профспілковим комітетом.

2.10. Дострокові вибори профкому, голови профкому, його заступника проводяться відповідно до підстав і порядку, визначених Статутом профспілки.


2.11. Профспілкові збори:

2.11.1. Визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілкової організації.

2.11.2. Приймають рішення про прийняття до профспілки нових членів та виключення з неї, якщо цих повноважень не передано профспілковому комітету;

2.11.3. Заслуховують і обговорюють звіти профспілкового комітету і дають оцінку їхній роботі, звіти ревізійної комісії.

2.11.4. Обирають профспілковий комітет.

2.11.5. Обирають ревізійну комісію.

2.11.6.Обирають делегатів на конференцію міськкому профспілки згідно з нормами представництва та порядком, затвердженими відповідним профспілковим органом.

2.11.7. Обирають (делегують) представників до міськкому профспілки.

2.11.9.Заслуховують звіти роботодавця, профспілкового комітету про виконання колективного договору, дотримання законодавства.

2.11.10. Приймають рішення про входження до певної профспілки, про припинення діяльності, ліквідацію первинної профспілкової організації.

2.11.11. Розглядають інші питання діяльності первинної профспілкової організації.

2.11.12. Можуть делегувати окремі свої повноваження профспілковому комітету.

2.12. У період між профспілковими зборами первинна профспілкова організація здійснює свої повноваження через обраний нею орган - профспілковий комітет (профком).

2.13. Засідання профкому проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профкому.

2.14. Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні, при наявності кворуму.

2.15. Керівник підприємства, установи, організації (роботодавець) не може обиратись до складу профкому первинної профспілкової організації.


2.16. Для здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки профком:

2.16.1. Здійснює представництво й захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з роботодавцями, органами влади, місцевого самоврядування, в суді;

2.16.2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання.

З цією метою:

- збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору або самостійно готує його, організовує обговорення проекту;

- разом з роботодавцем на рівноправній основі створює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності - узгоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей у ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;

- при наявності на підприємстві, в установі, організації інших профспілок бере участь у створенні спільного представницького органу профспілок пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують, для ведення переговорів і розробки проекту колективного договору;

- спільно з роботодавцем організовує проведення зборів працівників підприємства, установи, організації для схвалення проекту колективного договору, за дорученням зборів укладає колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;

- звітує про виконання колективного договору на зборах працівників підприємства, установи, організації;

- при порушенні роботодавцем умов колективного договору надсилає йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди у зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

2.16.3. Разом з роботодавцем вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну норм праці.

2.16.4. Приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором.

2.16.5. Дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках і порядку, передбачених законодавством.

2.16.6. Бере участь у розробці заходів щодо попередження безробіття серед працівників підприємства, установи, організації, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників; здійснює контроль за своєчасним наданням роботодавцем інформації про ліквідацію, реорганізацію підприємства, проводить консультації з роботодавцем щодо вжиття заходів для запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

2.16.7. Спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у святкові та вихідні дні.

2.16.8. Спільно з роботодавцем вирішує питання поліпшення умов праці, матеріально-побутового обслуговування працівників; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг.

2.16.9. Використовує передбачене ст. 28 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" право на одержання інформації від роботодавця щодо соціально-економічного розвитку закладу.

2.16.10. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації.

2.16.11. Бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

2.16.12. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

З цією метою:

- створює комісію профкому з питань охорони праці, яка здійснює перевірку стану умов і безпеки праці на виробництві, санітарне-побутового обслуговування, забезпечення працюючих засобами колективного й індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням тощо;

- вимагає усунення порушень нормативних актів про охорону праці;

- разом з роботодавцем бере участь у розробці й реалізації комплексних заходів для поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводить перевірки їх виконання;

- бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісії підприємства, установи, організації з питань охорони праці.

2.16.13. Здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників, призначенням допомоги за рахунок коштів соціального страхування; на умовах, передбачених колективним договором.

2.16.14. Разом з роботодавцем розподіляє в установленому порядку житлову площу в відомчих будинках, а також ту житлову площу, яка надається власникові в розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників.

2.16.15. Здійснює контроль за підготовкою й поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам.

2.16.16. Представляє інтереси працівників за їхнім дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню; організовує надання членам профспілки безкоштовної правової допомоги, запрошує при необхідності за рахунок коштів профорганізації кваліфікованих юристів.


2.17. У питаннях внутріспілкової та організаційної роботи профком:

2.17.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень зборів первинної профспілкової організації, вищих органів профспілки;

2.17.2. Обирає голову профкому зі свого складу, якщо це право передбачено Статутом профспілки або делеговано зборами, та заступника голови;

2.17.3. Звітує про свою діяльність перед профспілковими зборами;

2.17.4. Приймає рішення про час і місце проведення зборів, їх порядок денний, готує документи, які вносяться на розгляд зборів;

2.17.5. Організовує облік членів профспілки, слідкує за дотриманням статутних норм при прийнятті до профспілки та припиненні членства в ній, визначає порядок виборів делегатів на конференцію;

2.17.6. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу; проводить роз'яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників;2.17.7. Подає письмові заяви членів профспілки про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати до централізованої бухгалтерії управління освіти про перерахування на рахунок міськкому профспілки профспілкових внесків із заробітної плати.

2.17.8. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи;

2.17.9. Для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи;

2.17.10. Координує та контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп;

2.17.11. Бере участь у проведенні колективних профспілкових акцій, проводить відповідну організаторську й роз'яснювальну роботу в первинній профспілковій організації;

2.17.12. Відповідно до Статуту профспілки та повноважень, наданих зборами, володіє, користується й розпоряджається майном, яке належать на правах власності первинній профспілковій організації;

2.17.13. Має право своїм рішенням делегувати президії міськкому профспілки частину своїх повноважень, необхідних для регулювання трудових та соціально-економічних відносин у підрозділі.


2.18. Голова профкому:

2.18.1. Без довіреності представляє первинну профспілкову організацію у взаємовідносинах профкому з іншими органами й організаціями;

2.18.2. Скликає та проводить засідання профспілкового комітету, організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і протоколи засідань;

2.18.3. Проводить особистий прийом членів профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам профспілки з питань діяльності первинної профспілкової організації;

2.18.4. Вносить пропозиції профкому про розподіл обовязків

2.18.5. Організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування;

2.18.6. За дорученням зборів трудового колективу підписує колективний договір, організовує контроль за його виконанням;

2.18.7. Забезпечує виконання рішень вищих за рівнем органів профспілки;

2.18.8. Подає до міськкому профспілки звіти за встановленими формами;

2.18.9. Організовує ведення діловодства первинної профспілкової організації, забезпечує формування і збереження архіву;

2.18.10. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією зборів або профкому.


3. Кошти і майно первинної профспілкової організації

3.1. Первинна профспілкова організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, розпоряджатись ним.

3.2. Джерелами формування майна та коштів первинної профспілкової організації є вступні та членські внески членів профспілки;

3.3. Майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

3.4. Розмір вступних внесків і щомісячних членських внесків встановлюється Статутом профспілки (1% заробітної плати).

3.5. Від імені членів профспілки розпоряджання коштами, іншим майном здійснюють органи первинної профспілкової організації - профспілкові збори, профком.

3.6. При відсутності власного рахунку первинної профспілкової організації в установі банку, акумулювати кошти первинної профспілкової організації на рахунок міськкому профспілки працівників освіти і розпоряджатися цими коштами на визначені законодавством та Статутом цілі.


4. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації

4.1. Водночас із виборами керівних органів первинної профспілкової організації на зборах обирається ревізійна комісія, якщо організація налічує 15 і більше членів профспілки.

4.2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії є:

4.2.1. Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації;

4.2.2. Контроль за виконанням рішень зборів, станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

4.3. Свою діяльність ревізійна комісія організовує згідно зі Статутом та Положенням, затвердженим зборами.

4.4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профкому з правом дорадчого голосу. Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени профкому та члени керівних органів підприємства, установи, організації.5. Припинення діяльності первинної профспілкової організації

5.1. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

5.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами відповідно до Статуту профспілки. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які перебувають на обліку в цій організації.

5.3. У випадку прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації одночасно приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

5.4. Припинення діяльності первинної профспілкової організації шляхом примусового розпуску чи заборони діяльності за рішенням роботодавця, органів влади й місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій не допускається. Рішення про примусовий розпуск первинної профспілкової організації може бути прийнято лише судом.